Equipo Docente

Leo Emiliano De Jesús

Director Docente


Daniela Duvergé

Secretaria


Última Jacqueline Casado

Encargada de Cuidado

Yuri Abreu

Encargada Dpto Lenguas Extranjeras


Docentes Nivel Inicial


Última Jacqueline Casado

Maternal

A

A

Infantes

A

A

Párvulos

A

A

Prekínder

A

A

Kínder

A

A

Preprimario

A

Docentes Nivel Primario


Dilenis Luisa

1er Grado

Lic. Educación, Mención 1er Ciclo Nivel Primario

A

2do Grado

A

A

3er Grado

A

Maribel Romero

4to Grado

A

Elsa Jiménez

5to Grado

A

A

6to Grado

A